ទូរស័ព្ទ​:0086-574-88187017/88445852/88187008

អ៊ី​ម៉ែ​ល​:[អ៊ីមែលការពារ]

EN
ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ទាក់ទងមកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនដោយប្រើទម្រង់បែបបទខាងក្រោម។ យើងព្យាយាមនិងឆ្លើយតបរាល់សំណួរនិងយោបល់ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។

Thalia Tang
ទូរស័ព្ទ​: 0086-574-88445852
ទូរស័ព្ទ​ដៃ​:0086-18957494956
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]
Wechat:thaliatang
កម្មវិធី Skype: thaliatang
whatsApp:+ 86-13967809770
លោកស្រីស៊ី
ទូរស័ព្ទ​: 0086-574-88187017
ទូរស័ព្ទ​ដៃ​:0086-18957494956
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]
Wechat៖ ៤៤៨១២២២៥៦
កម្មវិធី Skype: sky.xie58
linkedin:[អ៊ីមែលការពារ]
Hans Yu
ទូរស័ព្ទ​: 0086-574-88187008
ទូរស័ព្ទ​ដៃ​:0086-18957494956
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:[អ៊ីមែលការពារ]
Wechat: tianyachenxi
Michael Ren
ទូរស័ព្ទ​: 0086-574-88187008
ទូរស័ព្ទ​ដៃ​: 0086-18957494956
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]
Wechat:rpz0425
កម្មវិធី Skype: michaelren.86
whatsApp:0086-13586520953
ទុកសារ

ផែនទី