Tel:0086-574-88187017/88445852/88187008

Email[chránené e-mailom]

EN
Všetky kategórie

home>Služby>Popredajné služby

Popredajné služby


Service throughout the entire lifespan of your product
IF THE PROBLEM IS: AND THIS CONDITION EXISTS: POTVRDZUJÚ TOTO:
Pilot sa nerozsvieti Ventil valca je zatvorený Otvorený ventil
Blokovanie v otvore alebo pilotnej trubici Vyčistite alebo vymeňte otvor alebo vodiacu trubicu#
Vzduch v plynovom potrubí Otvorte plynové potrubie a odvzdušnite ho (zatlačením ovládacieho gombíka) nie dlhšie ako 1 - 2 minúty alebo dovtedy, kým nebudete cítiť plyn
Nízky tlak plynu Plynová fľaša je nízka alebo prázdna
Igniter zlyhá Use match to light pilot, and obtain new igniter and replace. ( See below pictures)
Pilot nezostane osvetlený Nečistoty okolo pilota Znečistite okolie pilota
Spojenie medzi plynovým ventilom a riadiacou zostavou je uvoľnené Utiahnite pripojenie a vykonajte test tesnosti
Bad thermocouple Vymeňte termočlánok
Horák nebude svietiť Tlak plynu je nízky Vymeňte plynovú fľašu
Zablokovanie otvoru Jasné zablokovanie
Control knob is not in "ON" position Turn control knob to "ON" position
Plameň horáka je nízky Tlak plynu je nízky Vymeňte plynovú fľašu
Note: Do not operate heater below 5(40°F) Vonkajšia teplota je vyššia ako 5(40°F) and tank is less than 25% full Vymeňte plynovú fľašu

Prívodná hadica je ohnutá alebo zalomená Vyrovnajte hadicu a vykonajte skúšku tesnosti hadice

Control knob is fully " ON" Turn control knob to "OFF", let it cool to room temperature and check burner and orifices for blockage
Emitter žiari nerovnomerne Tlak plynu je nízky Vymeňte plynovú fľašu
Poznámka: Spodný 2.5 cm žiariča za normálnych okolností normálne žiari Základňa nie je na rovnom povrchu Ohrievač položte na rovnú plochu

Ohrievač nie je vo vodorovnej polohe Vyrovnávací ohrievač
Nahromadenie uhlíka Nečistoty alebo filmy na reflektore a žiariči Vyčistite reflektor a žiarič
Hustý čierny dym Zablokovanie horáka Turn control knob to "OFF", let it cool to room temperature and remove blockage and clean burner inside and outside.